Ad

yeşil girişim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yeşil girişim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

GreenTech İzmir, Yeşil Teknolojiler Girişim Hızlandırma Programı

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren startupları hedefleyen ve Ajansımız tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan girişim hızlandırma programı GreenTech İzmir 2022 başvuruları başladı.

Bu yılki teması “geri dönüşüm” olarak belirlenen programa tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren tüm startuplar başvurabilir.


GREENTECH İZMİR NEDİR?

 Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan Greentech, 2018 yılından beri kurumsal aktörler ve girişimcileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan program kapsamında tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startupların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren startuplar 6 haftalık hızlandırma  kampından sonra gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde projelerini sektördeki kurumsal aktörlere (yerel yönetimler, ilgili özel sektör ve girişim sermayesi temsilcileri) sunacaktır.

GREENTECH İZMİR'e NASIL BAŞVURULUR?

Online olarak yürütülecek programa ülke genelinde faaliyet gösteren startuplar başvuru yapabilecektir. Startupların öncelikli olarak aşağıda belirtilen alanlarda geliştirdikleri ya da yerlileştirdikleri ürün ve hizmetleri kapsayan projeleri ile başvuru yapmaları beklenmektedir:

Evsel atıklar

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/teknoloji ve sistemleri) ve işleme
 • Geri kazanım ve geri dönüşüm
 • Organik atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi (kompost, biyogaz vb. )
 • Karışık toplanan atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı
 • Çöp gazı/arıtma çamurundan enerji üretimi
 • Arıtma çamurlarının yönetimi
 • Deniz atıklarının toplanması ve bertarafı
 • Özel atıkların (ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve aküler, elektronik atıklar, bitkisel ve madeni yağlar) geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Koku yönetimi

Sanayi atıkları

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/tekloloji ve sistemleri) ve işleme
 • Atıklardan alternatif hammadde/ biyoyakıt üretimi
 • Gıda, kâğıt, plastik, geri dönüşüm sektörleri öncelikli olmak üzere sanayi atıklarının geri dönüşümü
 • Çevre duyarlı tehlikeli atık bertarafı
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları
 • Atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı

 Tarım atıkları

 • Atıklardan alternatif hammadde üretimi
 • Tarımsal kimyasal ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Kirletilmiş toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi


ABOUT GREENTECH İZMİR

 Greentech is an acceleration program addressing entrepreneurs in green technologies and sustainability and has brought together corporate actors and entrepreneurs since 2018. The fifth rerun of the program this year aims to strengthen startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software, or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste.

Startups operating in recycling will participate in an 6 week acceleration camp, which will be followed by a Demo Day event where they will have the opportunity to present their projects to corporate actors (local administrations, representatives from the private sector, and venture capital investors).

The program will be online and available to startups from all around the country. Startups are to apply with projects addressing goods or services that they developed or localized primarily in the following areas:

Domestic waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Recovery and recycling
 • Sorting and recovering organic waste (compost, biogas, etc.)
 • Sorting and recovering waste collected in a mixture
 • Generating power from landfill gas/sewage sludge
 • Sewage sludge management
 • Collecting and disposing of marine pollution
 • Recovering, recycling, or disposing of special wastes (expired tires, waste cells or car batteries, electronic waste, vegetative or mineral oils)
 • Odor control

 Industrial waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Producing alternative raw materials/biofuel from waste
 • Recycling industrial waste with a priority in food, paper, plastic, and recycling industries
 • Eco-friendly hazardous waste disposal
 • Industrial symbiosis practices
 • Waste water recycling and recovery

 Agricultural waste

 • Producing alternative raw materials from waste
 • Collecting, transporting, recycling, and disposing of agrochemical packaging waste
 • Rehabilitating polluted soil and water resources


BAŞVURU KRİTERLERİ

Startup Faaliyet Alanı

Türkiye’de tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startuplar

Startup Aşaması

 • Prototip Aşaması
 • Erken Ticarileşme Aşaması
 • Olgunluk Aşaması


APPLICATION CRITERIA

 Activity Area

Turkish startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste

Startup Phase

 • Prototype Phase
 • Early stage of commercialization
 • Maturity Stage

NEDEN KATILMALI?

 Startuplar

 • Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
 • Müşteri ve pazar doğrulama
 • Ar-Ge işbirliği fırsatları
 • Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
 • Yatırım ve satış imkanları

Kurumsal Aktörler

 • İnovatif proje ve iş fikirleri ile tanışmak
 • Sektör içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
 • Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yeşil teknolojiler sektörünün gelişimine katkı sağlamak

WHY ATTEND?

 Startups

 • Technical feedback on your product and the market
 • Customer and market validation
 • Possibilities of R&D collaborations
 • Meet your potential customers
 • Investment possibilities

Institutional/Corporate Actors

 •  To access new ideas and pioneering projects
 • Accelerate the innovations within sector by open innovation and collaboration
 • To contribute to the growth of green technologies and sustainablity in Türkiye.


TAKVİM | CALENDAR

Başvurular (Applications): 3 – 31 Ekim | 3 – 31 October 2022 

——

Online Hazırlık Kampı (Boot Camp)4 Kasım – 16 Aralık | 4 November – 16 December 2022

——

Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü (Demo Day): 21 Aralık | 21 December 2022

——

Başvuru için:  https://techin2b.com/events/greentech-zmir-2022-yesil-teknolojiler-girisim-hizlandirma-programi-basvuru-fo?Id=335

Girişimcilik 4.0 : Yeşil Girişimcilik ve Yeşil Girişim Örnekleri

Sanayileşme, hızla artış gösteren nüfus, modern yaşamın neden olduğu çevresel sorunlar dünyanın sonunu getiriyor. Çevre kirliliği, doğal kaynakların hızlı tüketimi ve biyoçeşitliliğin tükenmesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerekli kılıyor. Bu neticede sürdürülebilir projeler; teknoloji ile uyumlu, yenilikçi ve yaratıcı girişimcileri ön plana çıkarıyor. Çevreyi odağına alan yeşil girişimcilik bir diğer adıyla eko girişimcilik de, girişimcilerin ekosistemdeki yeni odağı. Peki yeşil girişimcilik nedir?

Dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak doğanın dengesi, ekonomi ve toplum için önemlilik arz ediyor. Bu anlamda gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakmak adına yeşil proje fikirlerine hayat veren girişimciler yükselişte.

Temel tanımıyla yeşil girişim, yenilikçi bir anlayışla çevreye en az zararı verecek ürün veya servis hizmeti sağlamak olarak ifade ediliyor. Özellikleri arasında sürdürülebilir olmak, çevresel koşulları iyileştirmek ve toplumsal olduğu kadar ekonomik anlamda da yenilikçi fikirler ile hareket etmek var.

Girişimcilik 4.0 : Yeşil Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik kavramı ile ekoloji kavramının birleşmesi, eko girişimcilik yani yeşil girişimciliği ortaya koydu. Amaç çevre ve yeşili korumanın yanında ekonomik olarak da sürdürülebilir bir çevre yaratmak. Kısaca yeşil girişimcilik, geleceğe yönelik toplum ihtiyaçları için fayda ve değer üreten bir tür.

Günümüzde de doğal ve çevreye saygılı ürün ve hizmetlere olan talep artıyor. Bu kapsamda üretim yapan yeşil girişimler de önceliği doğaya ve ekonomiye veriyor. Karbon ve enerji kullanımını azaltmak bu girişimlerin başlıca hedefleri arasında. Aynı zamanda geri dönüşüm de önemli bir yere sahip.

Gelecek kuşakların çevre haklarını korumak adına sağlıklı ve zararsız bir kalkınma anlayışı çok önemli. Gelişen çevre bilinci ile tüketiciler hassas davranıyor. Özetle, çevreye duyarlı ürünler ve hizmetler satın alarak çevreye duyarlı ahlaki davranışlar sergiliyorlar. Tüketimde uzun dönemli düşünce anlayışı da ekogirişimcileri olumlu olarak etkiliyor.

Geleneksel Girişimlerden Farkı: Döngüsel Ekonomi

Eko girişim olarak da adlandırılan yeni girişim türü yeşil girişimciliğin amacı, doğaya ve çevreye verilen tahribatları azaltmak. Bu tahribatı azaltmak için çevre sorunlarını yenilikçi ve ekolojiye duyarlı çözümler ile birleştiriyor.

Fakat yeşil girişimcilerin tek amaçları çevreyi korumak değil. Aynı zamanda ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefliyorlar. İçinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla yola çıkıyorlar. Çevresel olumsuz etkileri minimize ederek “sürdürülebilirlik” kavramını revize ediyorlar.

Diğer girişimcilerden farklı olarak eko girişimciler piyasadaki fırsatlardan yararlanarak girişimci çabalarının arasına sürdürülebilirliği de katıyor. Faaliyetleri arasında ise eko-turizm, geri dönüşüm, enerji verimliliği, sürdürülebilir hareketlilik, organik tarım, yenilenebilir enerji gibi faaliyetler bulunuyor.

Eko girişimci ekonomik olarak kârlı, sosyal değer yaratan bunun yanı sıra çevreye duyarlılığı esas alan ürün, hizmet veya iş modeli oluşturuyor.

Süleyman Çetin -  Greenfluencer  (@suleymancetinx)

Yeşil Girişimcilik Projelerine Hibeler Veriliyor

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte doğaya saygılı ürün ve hizmetlere olan ilgi arttı. Sürdürülebilirlik temelli proje ve fikirler yakın geleceğin en önemli iş alanlarını da oluşturma potansiyeline sahip.

Özellikle son yıllarda sosyal sorumluluk bilincinde olan yeşil yatırımcılardan ve popüler kitle fonlama platformlarından farklı teşvik ve yatırımlar alıyorlar. Farkındalığa sahip ülkeler yeşil girişimcilerin önünü açıyor. Yatırım almalarını sağlayacak birçok düzenlemeyi hayata geçiriyorlar.

GreenTech İzmir, Yeşil Teknolojiler Girişim Hızlandırma Programı

Örnek verirsek, Kalkınma Ajansları yeşil girişimlere yönelik özel desteklerini vermekten çekinmiyor. Ülkemizde de her geçen gün artış gösteren girişimcilik ekosisteminin gelişimi önümüzdeki dönemlerde yeşil girişimciliğin önünü daha da açacak gibi gözüküyor.

Türkiye’de yeşil girişimlere verilen desteklerin sayısında da her geçen gün artış söz konusu. Melek yatırımcılar, TÜBİTAK, teknoloji geliştirme alanlarının sağladığı desteklerin yanı sıra kamu kurumları da dahil olmaya özen gösteriyor.

Ekolojik hareketler, girişimciler için yeni bir Pazar olarak ortaya çıktı. Düşük karbon kullanımı, enerji tasarrufu sağlama ve temiz teknoloji gibi alanlara vurgu yapan yeşil girişimcilik, girişimcilik ekosisteminde yeni bir tür olarak kendine yer buldu. Çevre ve sosyal konulara olan duyarlılık girişimcilik ile birleşti.

Uzun vadede değer yaratan yeşil girişimciler, bu noktada geleneksel girişimcilerden ayrılıyor. Gelecek nesilleri düşünen, doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik temelli çalışmalar ile kısa vadeli çözümleri ortadan kaldırdılar.

Artık tüketicilerin büyük bir çoğunluğu gezegeni kurtarmak adına fark yaratmak istiyor. Çevre dostu ürünler ve hizmetleri tercih ediyor. Özellikle inovatif çevre teknolojilerinden dikey tarıma; akıllı gıdalardan global yeşili koruyan politikalara kadar günümüzde kendini geliştiren çarpıcı başlıklar dikkat çekiyor.

Örneğin geliştirilen ecoDrone’lar ile geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetli sonuçlar almak mümkün hale geliyor. Bir süredir gündemde olan dikey tarıma rağmen insanlar bitki yetiştirmek için organik toprağa ihtiyaç olduğunu varsayıyor. Oysa bu yenilikçi girişim fikirleri ile topraksız ve daha az su ile çeşitli bitkiler yetiştirilebiliyor.

En Hızlı Büyüyen Yeşil Girişim Örnekleri

Bugün geldiğimiz ve dünyayı getirdiğimiz noktaya bakınca bir şeylerin yanlış gittiğini açıkça görebiliyoruz. Yine de sorunların kaynağını tespit eden, bu sorunlara yönelik barışçıl öneriler getiren, harekete geçerek bizi sürdürülebilir çözümlere bir adım daha yaklaştıran girişimler yok değil. Biz de bu ilham verecek, size, belki de bilmediğiniz alanları gösterip yeni ufuklar açacak, merkezine doğayı alan yeşil girişimleri bir araya getirdik.

İnovatif Çevre Teknolojileri

Tüketicilerin yaklaşık yüzde 80’i, gelecek nesiller için gezegeni kurtarmak adına fark yaratabilmek istiyor. Bu tüketicilerin yüzde 66’sı çevre dostu ürünler ve hizmetler satın almayı tercih ediyor. Ecording, tüketicilerdeki bu arzuyu gören ve geliştirdiği inovatif yaklaşımlarla iş ortaklarını doğa dostu çözümler üretmesi için teşvik eden bir girişim. Bunu nasıl mı yapıyor? Geliştirdikleri, ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçları ecoDrone’lar ile. Doğal ekosistemdeki ağaçların toprağa düşen tohumlarla yeniden hayat bulmaları sürecinden esinlenilerek tasarlanan ecoDrone, 10 dakika içinde 2500 adet tohum topu atışı gerçekleştiriyor. Bu yenilikçi yapı, iklim krizine karşı uygulanan geleneksel yöntemlere göre %330 daha az maliyetli bir mücadele yöntemi. Ulaşılması zor alanlarda ekim kabiliyeti sağlayarak 6 kat daha verimli ağaçlandırmayı da mümkün kılıyor. Peki siz tüketiciler olarak ecoDrone’u nasıl kullanabilirsiniz? Anadolu Efes’in üretilen özel yeşil ürünlerine özgü kurumsal projesi ve bu girişimle tanışmanız, şişeler üzerindeki QR kodu okutarak ağaçlandırmaya katkı sağlayabileceğiniz en iyi örneklerden biri.

Kent Bahçeciliği

Dünya çapında kent bahçeciliği, sürdürülebilir bir yaşama açılan ilk pencere olarak görülüyor. Zira lokasyonunuza bağlı olarak bahçenizi yürüme mesafesindeki lokal arazilerde veya teras katlarında kurabiliyorsunuz. Bunun en iyi işleyen modelini Vancouver’daki The Fairmont Waterfront Hotel hayata geçirdi; yiyecek üretimi ve bitki seracılığı yapılan iki ayrı teras projelendirdi. Bu teraslardaki bitkiler hiçbir zirai ilaç, fosil yakıt veya başka zararlı kaynak kullanılmaksızın yetiştiriliyor ve buradan çevredeki marketlere dağıtılıyor. Yeşil teraslar aynı zamanda yağmur sularının yoğunluğunu dengeliyor, hava kalitesini artırıyor ve yeniden üretimin önünü açıyor.

Dikey Tarım

Havada bitki yetiştirme bilimi, besinlerinin tedarik zincirini kontrol etmek ve kendi taze sebze meyvesini yetiştirmek isteyen insanlar için yepyeni kapılar araladı. Tower Gardens ile yapılan dikey tarım birkaç senedir gündemde olsa da insanlar halen bitki yetiştirmek için organik toprak ve hektarlarca alana ihtiyaçları olduğunu sanıyor. Oysa tarımı yeniden düşünmeye teşvik eden bu girişimle, topraksız ve %95 daha az suyla çok çeşitli bitkiler yetiştirmeniz mümkün; evinizde bile. Bunun yanı sıra dikey olarak ilerlemek %90 daha az yer kullanımına da ihtiyaç duyduğu için geleneksel yöntemlere kıyasla size engel olan tek şey tavan oluyor. Bu da demek oluyor ki favori meyvelerinizi, sebzelerinizi ve bitkilerinizi dış mekânlar kadar LED ışıklar yardımıyla iç mekânlarda da yetiştirebiliyorsunuz. Bu kule mantığı, geleceğin tarımına da yön verecek gibi görünüyor.

Yeşil Tasarım Uzmanlığı

Dünya için ‘yeni normal’ olan dikey orman binalar, doğayı nasıl dönüştürecek biliyor musunuz? Yeşil tasarım uzmanları, özellikle hava kirliliğinden muzdarip Dubai, Meksika ve Çin gibi ülkelerdeki uzun binaların tamamını bitkilerle kaplayarak, onları, birer filtre olarak kullanmaya başladı. Örneğin, Meksiko’daki Manuel Gea Gonzalez Hastanesi’nin yüzeyindeki petekler günde yaklaşık 1000 otomobilden çıkan zararlı gazları absorbe ediyor.

Akıllı Gıdalar

Hayvansal ürünlerin yerine geçebilecek birer alternatif olma fikriyle ortaya çıkan yeni nesil akıllı gıdalar, birçok tüketici tarafından öncelikli gıda ürünleri olarak görülüyor. Beslenmede önemli bir yer tutan et, tavuk, süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünleri bugün birçok tüketici tarafından tedirginlikle tüketiliyor. Sürü sağlığını koruyabilmek için zorunlu olarak uygulanan önleyici hayvan sağlığı çözümleri ne yazık ki insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Eğer gıdalar insanların besin ihtiyaçlarını karşılamak için üretiliyorsa, onların sürdürülebilir olduğu kadar sağlıklı olması da gerekiyor. Hyggefood Company Türkiye de bu açığı kapatacak bitkisel kaynaklı, sürdürülebilir ve besin değeri yüksek yeni nesil gıdalar üreten ilk Türk girişim şirketi. Türkiye’nin topraklarında yetişen binlerce özel bitkinin, tohumun içeriklerini gıda teknolojisiyle birleştirerek yeni nesil gıdalar üretiyor ve yoğun tempo içinde çalışan insanların yemek yeme deneyimlerini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni Nesil Materyaller

Moda endüstrisinin dünyadaki su kirliliğinin %20’sinden sorumlu olmasına ve kumaşları üretmek ve boyamak için kullanılan zehirli kimyasalların birçok tekstil çalışanının sağlığını olumsuz etkilemesine karşı yeni nesil bir materyal kullanılmaya başlandı; deniz yosunu. Alman-İsrail firması Algalife, algleri kullanarak elyaf ve boya geliştirdi. Sıfır atıklı kapalı döngü bir model kullanan Algalife, yetiştirme sırasında sadece günışığına ve suya ihtiyaç duyuyor. Doğayla barışık olduğu kadar giyen kişinin cildine de zarar vermeyen bu yeni nesil boyarmaddenin keşfi, doğanın kendini iyileştirmesi adına akılcı bir çözüm olabilir.

Global Yeşili Koruma Politikaları

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürün bir şekilde ağaçların kesilmesine neden olarak üretiliyor. Ağaçların bu kontrolsüz kaybı da bugün mevcut sera gazı salınımının %20’sinden sorumlu. Greenpeace gibi çevre örgütleri ve bilinçli tüketiciler birçok firmayı bu konu ile alakalı önlem almaya zorluyor. Hershey Company, kullandığı palm yağının %100’ünün izlenebilir kaynaklardan geldiğinin garantisini veriyor. Ürünlerinde kullandıkları palm yağı üretilirken hiçbir ağacın kesilmediğinin garantisini veriyor.