Ad

Türkiye İklim Araştırmaları Merkezi - TİKAM

 Türkiye İklim Araştırmaları Merkezi (TİKAM), 2022'de İklim Okulu bünyesinde kurulmuş olup, Bu tarihten beri aktif olarak faaliyet gösteren bir savunucu - eğitim kuruluşu ve iklim araştırma merkezidir. TİKAM, Türkiye iklim politikalarında karar alma mekanizmalarında görev yapanlara ilgili konularda bilimsel ve entelektüel eğitim ve iklim adaptasyonunun geleceğine yönelik bir perspektif sağlamak amacıyla kurulmuştur.

TİKAM, Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler ile yurtdışındaki muadil kuruluşlar ve hükümetlere bağlı kurumları yakından takip ederek araştırmalar yapmakta ve proje işbirlikleri yapmaktadır. Bir yandan bölgesel iklim kuruluşları ağı kurarken aynı zamanda kamu kurumlarındaki iklim değişikliği birimlerine ve özel sektörde gerek duyuldukça danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

TİKAM, bir iklim araştırma kuruluşu olarak güvenilir bilgi ve analiz üretme fonksiyonunun yanında, yerel ve küresel iklim politikaları konularına ilgi duyan herkes için açık bir tartışma platformu olmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da giderek artan bir biçimde akademisyen ve karar alıcıları kurum içi ve dışı faaliyetlerde bir araya getiren bir eğitim merkezi haline gelmiştir.

TİKAM, özellikle iklim politikaları alanında var olan bilgi hazinesine yapmak istediği katkılar ve yapıcı tartışmalarla, Türkiye’nin çevre, iklim ve enerji bilincini güçlendirme kararlılığıyla önde gelen bir düşünce kuruluşu ve araştırma merkezi olmaya devam edecektir.Mega Menu

blogger