Ad

sıcaklık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sıcaklık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bir Buçuk Derece Neden Önemli?

Şu anda küresel ısınmada 1.1C civarındayız ve küresel ortalama sıcaklıktaki küçük bir değişikliğin ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğine gün gün yaşanan iklim felaketleri ile tanık oluyoruz.

Bugün COP27 bitiyor ve umarım küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasına yönelik konuşulan tüm ciddi tedbirler hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilir.

Neden 1.5 derece önemli? 

Çünkü 1.5 derece eşik sıcaklık değeridir. Eğer üstüne çıkarsa geri dönülemez sonuçlar doğuracağı için önemlidir.

Eski ABD başkanı Trump'ın biz burada soğuktan donuyoruz diyerek dalga geçtiği gibi bazılarına göre 1.5 derece çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak yarım derece ısınan bir bölgede yağan yağışlar buz tutmadığı için ya da kar olarak yağmadığı için tatlı su kaynaklarını beslemez. Yüzeyden akıp gider, giderken de verimli toprakları denizlere doğru süpürür. Bu nedenle 0.1 derecenin bile değeri çok çok önemlidir. Farklı iklim senaryolarının beklenen etkilerinin harika bir gösterimi olarak şu görseli inceleyebilirsiniz..


Bir Buçuk Derece Dediğimizde Neler Anlamalıyız? 

Bir Buçuk Derece, hangi konuları kapsar derseniz onlarda şöyle;

İklim Değişikliği ve Fiziki Çerçeve

 •  Doğal ve antropojenik nedenlere göre iklim değişikliği, öngörüler, senaryolar ve modeller
 •  Arazi kullanımı ve iklim değişikliğine etkileri
 •  Çevresel degredasyon ve iklim değişikliğine etkileri
 •  İklim değişikliği çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 •  Paleoklimatoloji
 •  Klimajeomorfoloji
 •  İklim değişikliğinin izleri, arazi analiz yöntemleri
 •  İklim değişikliği, ekoloji, biyoçeşitlilik 

İklim Değişikliği ve Adaptasyon (Uyum) Süreci

 •  İklim ve toplum                                                           
 •  İklim değişikliği, doğal afetler ve risk yönetimi
 •  İklim politikaları, hukuki süreçler ve bu süreçteki
 •  İklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir kalkınma
 •  İklim değişikliği ve Kentsel - kırsal planlama
 •  İklim değişikliği ekonomisi
 •  İklim değişikliği ve turizm
 •  İklim değişikliği ve ulaşım
 •  İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik      
 •  İklim değişikliği ve enerji politikaları
 •  İklim değişikliği ve su sorunu
 •  İklim değişikliği ve iklim göçleri
 •  Adaptasyon sürecinde iklim değişikliği farkındalık

İklim Değişikliği ve Mücadele Süreci

 •  Uluslararası çevre/iklim politikaları ve kuruluşlar
 •  Ulusal çevre/iklim politikaları ve kuruluşlar
 •  Ulusal ve Uluslararası çevre hukuku
 •  İklim değişikliği ve enerji politikaları
 •  Çevre teknolojileri
 •  İnovasyon ve yeşil inovasyon
 •  Sera gazı emisyonları, azaltım süreçleri
 •  İklim değişikliğinin etkilerini azaltım stratejileri (ulusal-uluslararası)

İklim Değişikliğinin Ormanlar Üzerinde Beklenen Etkileri

    İklim değişikliği hayatımızı değiştirmeye devam ediyor, flora ve fauna bu değişime uyabilmek için uygun yerlere göç edecek, mikro yaşam alanlarında tutunmaya çalışacak yada hastalanıp yok olacak. Araştırmalar özetle bu sonucu veriyor.

İklim Değişikliğinin Ormanlar Üzerinde Beklenen Etkileri;

-Ağaç türlerinin artan sıcaklıklar yüzünden kuzeye ya da dağlar gibi daha yüksek rakımlara kayacağı beklenmektedir. Bunun anlamı ormanların coğrafya üzerinde dağılımlarının değişmesidir.

İklim değişikliği sonucunda, Türkiye'de farklı iklim bölgelerine göre, orman alanlarının yatay ve düşey sınırlarında değişim meydana gelecektir.

• İklim değişikliğinin; artmakta olan ısı ve yağışların etkisi ile odun artımında artışlar sağlayacağı bilinmekle birlikte, uzun vadede toprağın yapısında da kimyasal değişiklikler beklenmektedir.

• Tür değişimleri sonucunda, ağaç türlerine göre ormanlardaki servet, artım, büyüme ve karbon stok düzeyinde değişimlerin olması kaçınılmazdır. Aynı orman kuşağındaki iklim değişiminin farklı ağaç türleri üzerindeki etkileri farklı olmaktadır.

• Küresel iklim değişimi, sıcaklık ve yağışın birlikte yükselmesiyle, bitki kompozisyonu ve coğrafyası yanında verimliliği etkileyebilecektir. Vejetasyon döneminin uzaması sonucunda, bitkisel kütle artımı olumlu yönde etkilenecektir. Sıcaklık artarken rutubetin azalması durumunda, ormanlardaki verimlilik düşecektir.

• Su azlığına bağlı olarak da bu bölgelerde fidanların çimlenme ve hayatta kalma başarısı azalacaktır. Başka alanlara göç edemeyen ve bulundukları yerlerde uyum sağlayamayan türler yok olabileceklerdir.

• Yüksek kesimlerde vejetasyon süresinin uzamasına bağlı olarak çimlenme kapasitesinin artıp, ağaçların büyüme hızının yükselmesi sonucunda önceden yüksek bölgelerde çok fazla olmayan yangın riski artacaktır. (ss300, TBMM Raporu)İklim Değişikliğinde 1.5 Derece Nedir?

Neden 1.5 Derecede Israrcıyız?

IPCC’nin hazırladığı 1,5 Derece Küresel Isınma Raporu, hükümetler tarafından imzalandı. Buna göre sera gazı emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030-2052 yılları arasında 1.5 dereceyi geçecek.

Peki ya sonra ne olacak?

• Deniz seviyesi yükselecek ve bu yaklaşık 11,7 trilyon dolar zarara yol açacak,

• Küresel ölçekte, hayvancılıkta %10 kayıp yaşanacak,

• Dünyanın yarısından fazlası öldürücü sıcaklıklara maruz kalacak.

1.5 derece Neden Önemlidir 

Çünkü bir buçuk derece eşik sıcaklık değeridir. Eğer üstüne çıkarsa geri dönülemez sonuçlar doğuracağı için önemlidir.

Doğa kendi normalini arayacak ve bu sefer biz ona uyum sağlamaya çalışacağız. Tüm bunların yaşanmaması için bugünden uyum sağlamanın faydası var, zararı yok.

Her güne, doğanın bize verdiği değişim fırsatını fark ederek başlasak nasıl olurdu?

#bibuçuktakalsın Küresel ısınma 1.5 derecede kalsın!