Ad

orman yangını etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
orman yangını etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İklim Değişikliğinin Ormanlar Üzerinde Beklenen Etkileri

    İklim değişikliği hayatımızı değiştirmeye devam ediyor, flora ve fauna bu değişime uyabilmek için uygun yerlere göç edecek, mikro yaşam alanlarında tutunmaya çalışacak yada hastalanıp yok olacak. Araştırmalar özetle bu sonucu veriyor.

İklim Değişikliğinin Ormanlar Üzerinde Beklenen Etkileri;

-Ağaç türlerinin artan sıcaklıklar yüzünden kuzeye ya da dağlar gibi daha yüksek rakımlara kayacağı beklenmektedir. Bunun anlamı ormanların coğrafya üzerinde dağılımlarının değişmesidir.

İklim değişikliği sonucunda, Türkiye'de farklı iklim bölgelerine göre, orman alanlarının yatay ve düşey sınırlarında değişim meydana gelecektir.

• İklim değişikliğinin; artmakta olan ısı ve yağışların etkisi ile odun artımında artışlar sağlayacağı bilinmekle birlikte, uzun vadede toprağın yapısında da kimyasal değişiklikler beklenmektedir.

• Tür değişimleri sonucunda, ağaç türlerine göre ormanlardaki servet, artım, büyüme ve karbon stok düzeyinde değişimlerin olması kaçınılmazdır. Aynı orman kuşağındaki iklim değişiminin farklı ağaç türleri üzerindeki etkileri farklı olmaktadır.

• Küresel iklim değişimi, sıcaklık ve yağışın birlikte yükselmesiyle, bitki kompozisyonu ve coğrafyası yanında verimliliği etkileyebilecektir. Vejetasyon döneminin uzaması sonucunda, bitkisel kütle artımı olumlu yönde etkilenecektir. Sıcaklık artarken rutubetin azalması durumunda, ormanlardaki verimlilik düşecektir.

• Su azlığına bağlı olarak da bu bölgelerde fidanların çimlenme ve hayatta kalma başarısı azalacaktır. Başka alanlara göç edemeyen ve bulundukları yerlerde uyum sağlayamayan türler yok olabileceklerdir.

• Yüksek kesimlerde vejetasyon süresinin uzamasına bağlı olarak çimlenme kapasitesinin artıp, ağaçların büyüme hızının yükselmesi sonucunda önceden yüksek bölgelerde çok fazla olmayan yangın riski artacaktır. (ss300, TBMM Raporu)