Ad

ulusal katkı beyanı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ulusal katkı beyanı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı Nedir?

Ulusal Katkı Beyanı Nedir?

Ulusal olarak belirlenen katkılar (NDC'ler) Paris Anlaşması'nın ve uzun vadeli hedeflerine ulaşılmasının merkezinde yer almaktadır. NDC'ler, her ülkenin ulusal emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarını somutlaştırmaktadır. Paris Anlaşması (Madde 4, paragraf 2), her bir Tarafın gerçekleştirmeyi amaçladığı ulusal olarak belirlenmiş katkıları (NDC'ler) hazırlamasını, iletmesini ve sürdürmesini gerektirmektedir. Taraflar, söz konusu katkıların hedeflerine ulaşmak amacıyla yurtiçi azaltım tedbirlerini takip edecektir.

Ulusal Katkı Beyanı (NDC) Ne Anlama Gelmektedir?

Paris Anlaşması, her ülkeden NDC'leri olarak bilinen 2020 sonrası iklim eylemlerini ana hatlarıyla belirtmelerini ve iletmelerini talep etmektedir. 

Bu iklim eylemleri birlikte, dünyanın Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını ve sera gazı (GHG) emisyonlarının mümkün olan en kısa sürede küresel olarak zirveye ulaşmasını ve bu yüzyılın ikinci yarısında kaynaklar tarafından insan kaynaklı emisyonlar ile yutaklar tarafından uzaklaştırılan sera gazları arasında bir denge sağlamak için mevcut en iyi bilime uygun olarak daha sonra hızlı azaltımlar yapılmasını belirler. Emisyonların zirveye ulaşmasının gelişmekte olan ülke Taraflar için daha uzun zaman alacağı ve emisyon azaltımlarının hakkaniyet temelinde ve birçok gelişmekte olan ülke için kritik kalkınma öncelikleri olan sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldırma çabaları bağlamında üstlenileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı Nasıldır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın ev sahipliğinde süren 27. İklim Değişikliği Taraflar Konferansında (COP27) güncellenen Ulusal Beyanını (NDC) dünya kamuoyuna duyurdu.

Buna göre;

  •   2015 yılında ilan edilen 2030 yılına kadar artıştan %21 azaltma oranı %41'e çıkarıldı. Bu değer aynı zamanda 2030 yılına geldiğimizde yıllık bazda olması gerekenden ~500 milyon ton daha az emisyon anlamını taşıyor. Ülkemizin halihazırda ulusal emisyonlarının 520 milyon ton civarında olduğunu göz önüne aldığımızda bu değerin büyüklüğünü daha rahat anlayabiliriz.
  •  2038 yılı sera gazı emisyonlarının tavan yapacağı (peak) yıl olarak belirlendi. Bu tarihten sonra 2053 net sıfır hedefi yolunda azaltıma geçilecek.
  •  2026 yılında yapılacak 31. İklim Değişikliği Taraflar Konferansına (COP31) ev sahipliği adaylığımızı duyurduk.

NDC çalışmalarından katkı sunan ve hedefe ulaşma noktasında çaba sarf edecek tüm mesai arkadaşlarımıza, amirlerimiz ve diğer paydaşlarımıza gönülden şükranlarımızı sunuyor,

ÖZETLE

Türkiye, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden COP27'de genel kurula hitap ederken güncellenmiş NDC'yi açıkladı.

Bu bağlamda;
  •   Eskiden %21 olan statükodan (BAU) %41 daha büyük bir azaltım.
  •   2038, emisyonların en üstte olması için zirve yıl olarak tanıtıldı.
Ayrıca, Türkiye 31. COP'a ev sahipliği yapmaya hazırdır denildi.


#COP27 #ClimateChange


Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi COP27'de Konuşulacak

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı Başkanı Orhan Solak’ın açılışıyla birçok konuşmacı Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda yaşadıkları deneyim, zorluk ve fırsatlar paylaşılacak. Katılımcılara Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi’nin hazırlık aşamalarını aktarılacak.

Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı ve 7 Ekim 2021’de onayladığı Paris Anlaşması çerçevesinde ülkemiz 2030 yılına kadar % 21’e varan sera gazı emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Türkiye’nin hedeflediği 2050 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Bileşeni kapsamında, düşük karbonlu kalkınma ve iklime dirençli ekonomiye geçiş büyük önem taşıyor. Bu süreçte Türkiye’nin 15 Kasım’da açıklayacağı NDC yani Ulusal Katkı Beyanı sektörlere ayrıntılı bir vizyon oluşturacak ve endüstri için önemli bilgiler sağlayacak.


Açılış Konuşması: Orhan Solak, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkanı 

Moderatör: Nuri Özbağdatlı, UNDP Portfolyo Koordinatörü 

Konuşmacılar:

Tuğba Dinçbaş, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Louisa Vinton, UNDP

Harry Boyd-Carpenter, EBRD Burcu Meltem Arık

Zeren Erik Yaşar, AFD Nurşen Numanoğlu, TÜSİAD